For arbejdsgivere

Ansættelsesbevisloven pålægger arbejdsgivere en pligt til at udfærdige en ansættelseskontrakt senest fire uger efter, at den ansatte er startet i virksomheden. Kontrakten skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår. Hvis arbejdsgiveren ikke opfylder sin forpligtelse, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en erstatning til den ansatte.

Tandlægeforeningens standardkontrakter
Tandlægeforeningen har i samarbejde med de relevante modparter udarbejdet kontrakter for:
  • Klinikassistenter
  • Klinikassistentelever
  • Tandplejere
  • Ansatte tandlæger i privat praksis
Kontrakterne lever op til de krav, ansættelsesbevisloven opstiller. Hvis du er medlem af Tandlægeforeningen, kan du finde kontrakterne på foreningens medlemsnet Tdlnet.dk.

Ansættelseskontrakter til offentligt ansatte skal henvise til den relevante overenskomst. 

Uddannelsesaftale med elev
Undervisningsministeriet har udarbejdet en formular om indgåelse af uddannelsesaftale med en elev. Denne formular SKAL benyttes, når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en elev, og den SKAL være udfærdiget og underskrevet, inden eleven påbegynder sin praktik i virksomheden.

Undgå krav om betaling af erstatning
Tandlægeforeningens overenskomster med henholdsvis HK og Dansk Tandplejerforening indeholder en såkaldt "nachfrist", der giver arbejdsgivere, der ikke har udfyldt en kontrakt korrekt, en chance for at opfylde sin forpligtelse hertil og dermed undgå krav om betaling af erstatning.

Få mere information
På Tandlægeforeningens medlemsnet Tdlnet.dk er alle relevante informationer om medarbejderforhold og ansættelse samlet. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Tandlægeforeningen på telefon 70 25 77 11. De kan kontaktes mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.30.

Kilde: Tdlnet.dk