Ansættelsesforhold

Når du får et job, er der flere ting, du skal vide, huske på eller tage stilling til. Det er derfor vigtigt, at du kender dine rettigheder og pligter. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsen og i forbindelse med ansættelsens ophør.
Vær opmærksom på, at medlemmer af Tandlægeforeningen kan finde alle relevante informationer om ansættelsesforhold uanset ansættelsessted og sektor på Tdlnet.dk.

Underskriv kontrakten inden jobstart
Ansættelsesbevisloven fastsætter, at arbejdsgiveren skriftligt skal oplyse om vilkårene for ansættelsen, hvis den gennemsnitlige arbejdstid skal vare mere end en måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger otte timer. Men Tandlægeforeningen anbefaler, at du får en kontrakt uanset længde på ansættelsesforholdet og uanset antal timer, så du kan undgå tvister med din arbejdsgiver. Foreningen anbefaler også, at kontrakten er underskrevet af begge parter inden jobstart. Læs hele kontrakten, inden du underskriver den. På den måde kan du være sikker på, hvilke vilkår der gælder for dit ansættelsesforhold.

Få din kontrakt gennemgået
Medlemmer af Tandlægeforeningen kan få deres kontrakter gennemgået, inden de underskriver den. Her vil foreningens konsulenter undersøge, om der er tilføjet vilkår i kontrakten, der skrider imod lovgivning eller kollegiale bestemmelser. Også andre uhensigtsmæssige eller uklare vilkår vil blive bemærket. Du har også mulighed for at bede om en partsrådgivning. Hvis du har fået tilbudt en fastlønskontrakt af din fremtidige arbejdsgiver, vil udgangspunktet altid være en partsrådgivning. 

Alt om din første ansættelse som tandlæge
Tandlægeforeningen har samlet alle vigtige informationer, der kan hjælpe dig på vej ud i arbejdslivet som nyuddannet tandlæge, på medlemsnettet Tdlnet.dk. Her er alt om ret til selvstændigt virke, efteruddannelse og kurser, forsikringer, pensionsordninger og baggrundsinformation om ansættelse i de forskellige sektorer. Læs mere på Tdlnet.dk -> medlemsinformation -> Stud.odont.

Læs mere om ansættelsesforhold
På Tandlægeforeningens medlemsnet, Tdlnet.dk, kan du læse meget mere om ansættelsesforhold for både offentlig ansatte og privatansatte.