Overtandlæge til Gladsaxe Kommunale Tandpleje

Overtandlæge

Fuld tid | Region Hovedstaden | Offentlig - Kommune | Oprettet d. 13. marts 2023

Overtandlæge til Gladsaxe Kommunale Tandpleje
Er du interesseret i at lede og udvikle en velfungerende Tandpleje? Trives du med at etablere gode personlige og arbejdsmæssige relationer, og befinder du dig godt i krydsfeltet mellem drift og udvikling? Så har vi en spændende stilling til dig.

Gladsaxe kommunale tandpleje er organiseret på 2 distriktsklinikker (Grønnemose og Skovbrynet) samt en tandreguleringsklinik beliggende ved Stengård Skole. På alle 3 klinikker er der ledere, der varetager den daglige ledelse.

Tandplejen omfatter 16.000 børn og unge fra 0 - 20 år, ca. 500 omsorgspatienter og ca. 200 specialtandplejepatienter, som hovedsageligt behandles i specialtandplejen i Gentofte. Endvidere har vi socialtandpleje, som administreres i Gladsaxe og borgerne behandles i specialtandplejen i Gentofte.

Tandplejen har 48 medarbejdere (specialtandlæger, tandlæger, tandplejere samt klinikassistenter).

Overtandlægen varetager - med reference til familie - og rådgivningschefen - sammen med de daglige ledere på klinikkerne ledelsen af tandplejen. Overtandlægen indgår endvidere i familie - og rådgivningschefens ledergruppe, der udøver tværgående ledelse af hele Familie - og Rådgivningen.

Faglig stærk leder
Vi søger en erfaren leder, der kan varetage strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse samt administrativ ledelse (herunder budgetansvar). Du er god til at samarbejde og skabe relationer og er optaget af forebyggende indsatser. Du ønsker at skabe resultater for tandsundheden hos børn og unge, samt ældre og udsatte borgere.

Hvad bliver du en del af?

Vores overtandlæge gennem mange år går på pension og efterlader en veldrevet tandpleje med høj faglighed.

Tandplejen er meget veletableret, og har fagligt dygtige medarbejdere og ledere - det er et sted, medarbejderne gerne bliver i mange år.

Vi har fokus på faglig sparring, delegering, kvalitet i opgaveløsningen, kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø – et fokus, som understøttes af Tandplejens kerneopgave ”at samarbejde med tandplejens brugere og deres netværk om en velfungerende mund og bidrage til et liv i trivsel”.

Som overtandlæge har du ansvaret for fortsat at sikre udvikling og kvalitetssikring af tandplejens tilbud og indsatser samt det tværfaglige samarbejde både internt i kommunen samt eksternt.

Gladsaxe er også kendt for at være en børnekommune og har bl.a. indgået partnerskab med UNICEF om at blive certificeret børneby. Det er en ambitiøs kommune med mange egne, lokale tilbud og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Din profil
· Du har ledelseserfaring - en ledelsesmæssig uddannelse er en fordel, men ikke et krav.
· Du er vant til at lede ledere - ønskes, men ikke et krav
· Du har erfaring fra en kommunal Tandpleje.
· Du er en robust leder med gennemslagskraft, både i forhold til interne samt eksterne samarbejdspartnere.
· Du skal være med til at videreudvikle og implementere vores fælles visioner, mål og strategier.
· Du skal stå til rådighed med faglig sparring til personalet på behandlingsopgaver, og det er derfor et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som tandlæge
· Du er metodisk og fagligt stærk, vant til at gå forrest, sikre fagligt følgeskab og evner at indgå i udvikling af tværfagligt samarbejde med fokus på tidlig og forebyggende indsats i forhold til børn og unge. ·
·Du er kvalitetsbevidst og er optaget af at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau. Samtidigt sætter du medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet højt. · Du har kendskab til økonomistyring og organisationsudvikling.
· Du har en delegerende ledelsesstil og motiveres lige så meget af at stå bagved som af at gå forrest.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter kvalifikationer i overensstemmelse med overenskomst.

Ansættelsesproces
Ansøgning med relevant dokumentation og uddannelsesbevis sendes senest den 25.4.23 kl. 12.00.

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde 17. maj og anden samtalerunde 24. maj. Vi forventer tiltrædelse 1. august 2023.

Yderligere information
På www.gladsaxe.dk kan du læse mere om kommunen. Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte chef for Familie & Rådgivning Anders Togsverd-Madum på andtog@gladsaxe.dk eller på telefon 23 65 38 31.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontaktdata

Hjemmeside