GENOPSLAG: Tandlæger til klinisk undervisning ved Visitationen/Behandlingsplan-lægningsenheden og som gruppelærer på Fællesklinikken

Tandlæge

Deltid | Region Midtjylland | Offentlig - Stat | Oprettet d. 12. januar 2022

Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelig fakultet, Health, søger tre kliniske lærere snarest muligt. Stillingerne er tidsbegrænsede deltidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt og i første omgang af 2 års varighed.

Er du en erfaren tandlæge? Har du solid undervisningserfaring – eller lyst til at undervise? Vil du være med til at uddanne fremtidens tandlæger? Og til at forebygge og helbrede sygdom og fremme sundhed i befolkningen? Er dine svar et ”ja”, så har du nu mulighed for at blive en del af vores team ved at søge en af de ledige stillinger som klinisk lærer på Tandlægeskolen.

 • Den ene ledige stilling er som gruppelærer på Fællesklinikken 6 timer en dag ugentligt (tirsdage) i tidsrummet kl. 08:00-14:00. I denne stilling skal der superviseres/undervises tværfagligt inden for fagområderne parodontologi, tandsygdomslære og protetik. De studerende, som skal undervises er en behandlergruppe bestående af tandlægestuderende på de 3 sidste årgange af studiet.
 • De øvrige to ledige stillinger er knyttet til Behandlingsplanlægningsenheden (BPE) – hver med 2,7 timer ugentligt. Arbejdstimerne er placeret i tidsrummet kl. 08:00-12:00 (tirsdage og onsdage), men afvikles over månederne oktober, november og december samt marts, april og maj.
  Erfaring i diagnostik inden for fagområderne parodontologi og cariologi er nødvendig.
Arbejdsopgaver vedr. stillingen som gruppelærer på Fællesklinikken

Som gruppelærer på Fællesklinikken er din primære arbejdsopgave praktisk og klinisk undervisning af tandlægestuderende på 5. til 10. semester, som foretager behandlingerne – under supervision af uddannede tandlæger.

På Fællesklinikken undervises der på tværs af fagområderne parodontologi, tandsygdomslære samt fast og aftagelig protetik – den aktuelle gruppelærerstilling er dog på trods af, at der undervises tværfagligt, med særlig tilknytning til Sektion for Protetik.

Arbejdsopgaver vedr. de to stillinger knyttet til Visitationen på Behandlingsplanlægningsenheden (BPE)

BPE hører under Fællesklinikken og som klinisk lærer ved Visitationen på BPE er din primære arbejdsopgave praktisk og klinisk undervisning af tandlægestuderende på 5. og 6. semester, og dine opgaver vil sammen med de studerende bestå i at:

 • Foretage en screening af patienternes behandlingsbehov og egnethed til at blive behandlet af studerende, som er i en læringsproces.
 • Udvælge patienter med behandlingsbehov, der er af passende sværhedsgrad til at indgå i studenterbehandling.
 • Undervise i diagnostik indenfor fagområderne parodontologi og cariologi.
  De patienter, som efter en visitation ved 5./6. semesters studerende, vurderes som egnede til at indgå i behandling ved de studerende vil efterfølgende blive indkaldt til undersøgelse og behandlingsplanlægning ved studerende på 9./10. semester.


I alle tre stillinger bliver du en del af et godt kollegialt fællesskab af engagerede kollegaer og med gode muligheder for faglig udvikling og sparring; i BPE-teamet får du ni kollegaer, mens teamet på Fællesklinikken består af mere end 20 kollegaer. Fra september 2022 vil personalegrupperne blive udvidet, da vi overgår til klinisk undervisning 5 dage ugentligt.

De tre ledige stillinger refererer til leder af Fællesklinikken Helle Tolboe.

Dine kompetencer

Du er uddannet tandlæge, har dansk autorisation som tandlæge og ret til selvstændigt virke. Du må meget gerne have undervisningserfaring, og det er en fordel, hvis du har erfaring med klinisk undervisning inden for fagområderne parodontologi, cariologi og protetik.

Som person har du gode samarbejdsevner, du er positiv og imødekommende og evner at bidrage til et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Spørgsmål til stillingerne

Har du spørgsmål til stillingen/stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af Fællesklinikken Helle Tolboe, på E-mail: helle.tolboe@dent.au.dk.

Arbejdsstedet er Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Fællesklinikken er en del af Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Du vil som klinisk lærer blive ansat på et internationalt anerkendt institut, hvor vi forsker i sundhed og sygdom i tænder, mund og kæber og uddanner studerende til at forebygge og helbrede sygdom og fremme sundhed i befolkningen. Vi har et inspirerende internationalt forskningsmiljø med fokus på orofacial sundhed som en integreret del af almen sundhed. Vi dækker alle uddannelser inden for det orofaciale område fordelt på fire overordnede professioner: tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker og tandklinikassistent med unik mulighed for at skabe synergi mellem uddannelserne og uddanne det samlede behandlerteam til sundhedsvæsenet. På instituttet er vi cirka 300 medarbejdere og 650 studerende, og vores samarbejde bygger på respekt, tillid og anerkendelse. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.


Ansættelsesperiode

Ansættelse af kliniske lærer sker for en periode af 2 år med adgang til forlængelse for en ny periode på 2 år. Efter den anden periodes udløb, respektive efter i alt 4 års beskæftigelse, kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.


Ansættelsesgrundlag
 • Ansættelse som klinisk lærer forudsætter relevant kandidateksamen.
 • I de tilfælde hvor undervisning eller vejledning finder sted i praksis stilles der krav om, at den kliniske lærer selv driver praksis.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold beskrives yderligere i stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Skabelon til ansøger – øvrige videnskabelige stillinger skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Dokumentation for dansk autorisation som tandlæge og specialtandlæge, hvis relevant for stillingen, uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Publikationsliste, hvis relevant for stillingen
 • Undervisningsportfolio, hvis relevant for stillingen. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet.

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk