Tandklinikassistent til Regional Specialtandpleje i Randers

Klinikassistent

Fuld tid | Region Midtjylland | Offentlig - Region | Oprettet d. 12. april 2021

En stilling som tandklinikassistent ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje med tjenestested på klinikken i Randers, er ledig til besættelse 1. juni 2021 eller snarest muligt.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Om stillingen

Vi søger en tandklinikassistent til vores team i Randers. Teamet i Randers består af 2 tandlæger, 1 tandplejer og 2 klinikassistenter. Herudover vil du få 26 kolleger fra vore andre klinikenheder i Region Midt. Vi søger en erfaren tandklinikassistent, der elsker arbejdet ved stolen, og som derudover har hjertet på det rette sted, da vores patientgruppe kræver særlige menneskelige kompetencer.

Vi tilbyder i særlige tilfælde behandling under anvendelse af generel anæstesi, hvor du som klinikassistent også vil skulle indgå i dette arbejde ca. 1 dag om ugen.

Vores patientgruppe består af borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt børn, som har behov for behandling i generel anæstesi pga. stort behandlingsbehov eller andet. Det er derfor nødvendigt, at du er rummelig og besidder gode kommunikative evner, så du kan kommunikere både med vores specielle patientgruppe, ledsagere og andre fagfolk.

Som vores nye medarbejder, bliver du en del af et team, hvor der er mulighed for, at sætte sit eget præg på hverdagen. Arbejdet indebærer alle facetter af en dygtig tandklinikassistents opgaver, så som klinisk assistance, afpudsning/tandrensning, lettere teknikarbejde samt journalskrivning, indkald, telefonbetjening m.m.

Vi anvender Al dente og Digora, kendskab til disse programmer vil være en fordel men ingen betingelse. Basal IT kendskab er en nødvendighed

Om afdelingen

Afdelingen er landets største specialtandpleje etableret i 2007. Vi er 28 medarbejdere heraf 11 tandklinikassistenter. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Afdelingen er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (Regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark i Odder, Sølund i Skanderborg samt Sødisbakke i Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på Regionshospitalerne i Viborg og Randers. Sekretariatet i Viborg er et fællessekretariat for de kliniske enheder, som er sammenkædet med fælles elektronisk journal (Al dente) samt fælles røntgensystem (Digora) herunder mulighed for CBCT. På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til ca. 1.600 patienter og udfører ca. 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi.

Vi er en dynamisk hospitalsafdeling præget af tætte og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vi tror på gode, personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlighed. Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere.

Du kan læse mere om afdelingen på: www.specialtandpleje.dk. Se link.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Se link.

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Teamleder Lotte Andersen tlf. 78446702
  • Konst. ledende overtandlæge Marianne Jørgensen tlf. 7844 6734

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag d. 23. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.