Tandlæger med erfaring til den Regionale Specialtandpleje, Region Midt

Tandlæge

Fuld tid | Region Midtjylland | Offentlig - Region | Oprettet d. 12. april 2021

Afdeling for Regionale Specialtandpleje på Regionshospitalet Viborg har 2 faste stillinger som tandlæge ledig til besættelse 1. juni 2021 eller efter aftale. Stillingerne omfatter både behandling af patienter på klinik og tandbehandling under anvendelse af generel anæstesi. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

Om stillingen

Et job i et spændende miljø, hvor der er mulighed for at arbejde med fagets mange forskellige facetter, og hvor der samtidig er mulighed for, at udvikle kendskab til de forskellige medicinske, somatiske og udviklingsforstyrrende tilstande, som kendetegner vores patientgruppe.

Specialtandplejens særlige patientgrupper stiller krav til både kliniske færdigheder, samt evnen til at overskue og udføre behandlinger under til tider vanskelige forhold. Herunder en speciel opmærksomhed på interaktionen i mødet med patienten, da det kan være en forudsætning for at kunne gennemføre en behandling. Erfaring med generel anæstesi er ikke et krav, nødvendig oplæring vil finde sted.

Den Regionale Specialtandplejes nøgleopgave er at fremme tandsundheden for netop den fysisk og psykisk udfordrede patientgruppe.

Du får hermed mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til ”at få tandbehandling til at lykkes ved at have fokus på det hele menneske”. Er du derfor en erfaren tandlæge, med lyst til at bruge dig selv i en ny og spændende, og absolut givende tilgang til tandbehandling, er dette lige jobbet for dig.

Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7.30/8.00 til 15.30. Ansættelsen er primært i Viborg, men med 1-2 dage på vores klinik i Holstebro eller Randers.

Vi søger en medarbejder, som:

  • Er autoriseret tandlæge
  • Har flere års erfaring i faget
  • Har erfaring med aftagelig og fast protetik
  • Har pædagogiske evner og empatisk tilgang til patienterne
  • Er dygtig, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst.
  • Kan trives i en travl og foranderlig hverdag
  • Er stabil og har et godt humør

Om afdelingen

Afdelingen er landets største specialtandpleje etableret i 2007. Vi er 27 medarbejdere heraf 8 tandlæger og 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Vores patientgruppe består hovedsageligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi pga. et stort behandlingsbehov.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til ca. 1.600 patienter og udfører ca. 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland.

Afdelingen er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers. Sekretariatet i Viborg er et fællessekretariat for de kliniske enheder, som er sammenkædet med fælles elektronisk journal- og dikteringssystem samt fælles røntgensystem herunder mulighed for CBCT. Vi er en dynamisk hospitalsafdeling præget af tætte og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vi tror på gode, personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlighed. Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere.

Få mere at vide om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på www.specialtandpleje.dk. Se link.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Se link.

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Konst. ledende overtandlæge Marianne Jørgensen tlf. 7844 6734

Din ansøgning

Din ansøgning indeholdende autorisationsID oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 23. april 2021

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt herefter. Der vil være mulighed for samtale sen eftermiddag og med høj diskretion.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.