Tandlægeforeningen søger kandidater til Praksisforsikringsudvalget

Tandlæge

Deltid | Region Hovedstaden | Andet | Oprettet d. 12. februar 2018

Praksisforsikringsudvalget er et udvalg under Tandlægeforeningens hovedbestyrelse, som har til opgave, at udvikle og administrere følgende ordninger: Erhvervsansvarsforsikringen, Retshjælpsforsikringen, Arbejdsskadeforsikringen, Sikringsordningen samt Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Udvalgsarbejdet består blandt andet i, at sikre, at sagsbehandling foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning og Tandlægeforeningens ønsker for ordningens drift. Desuden aflægges der årligt regnskab for Praksisforsikringens drift ligesom der udarbejdes årsberetning for både Tandskadeerstatningen og for Praksisforsikringen. Tandskadeerstatningen er den af udvalgets 5 ordninger som fylder mest. Den daglige drift af Praksisforsikringens ordninger varetages af Tryg Forsikring. For nærværende arbejdes der sammen med Tryg Forsikring om, at udvikle både faglige og juridiske aspekter af sagsbehandlingen for sagerne i Tandskadeerstatningen.

Der afholdes 8 planlagte møder i udvalget årligt – primært i februar og november. Desuden må der påregnes yderligere op til 4 møder årligt afhængigt af behovet herfor. Dertil kommer ca. 1-2 timers forberedelse til hvert af møderne.

Udvalgets medlemmer får i henhold til Tandlægeforeningens regler honorar for deltagelse i udvalgsarbejdet. I 2018 udgør dette kr. 40.841.

Til at varetage opgaverne i udvalget søges der kandidater, der både har interesse for faglige problemstillinger såvel som konkret sagsbehandling.

Det kræves derfor, at kommende kandidater har en solid evidensbaseret faglig ballast. Desuden vil det være en fordel, hvis kandidaterne har forståelse for sagsbehandling eventuelt fra andre administrative ordninger eller udvalg mv.

Start i udvalget forventes 1. april 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til, at kontakte formanden for Praksisforsikringsudvalget Henrik Nielsen mobil 23 72 80 04 eller direktør Mette Heegaard mobil 21 28 95 70 for yderligere information.

Ansøgninger stiles til ”Hovedbestyrelsen for Tandlægeforeningen” og fremsendes på e-mail til sekretæren for bestyrelsen, Vibeke Halby (vha@tdl.dk) med cc-kopi til adm. direktør Joakim Lilholt (joli@tdl.dk) senest 28. februar 2018.

Kontaktdata