Leder til Tandplejen (Overtandlæge) - Hedensted Kommune

Overtandlæge

Fuld tid | Region Midtjylland | Offentlig - Kommune | Oprettet d. 18. maj 2017

Leder til Tandplejen - Lyst til at sikre tandsundheden for 11.000 børn og unge?

(Søgeord: Overtandlæge, klinikchef, tandlæge )

Om jobbet Vores leder af Tandplejen går på pension efter 38 år i kommunen. Det fortæller, at Hedensted i almindelighed og Tandplejen i særdeleshed er en meget attraktiv arbejdsplads, hvor man har lyst til at blive lidt længere.

Dette afspejles også hos de 17 stabile og engagerede medarbejdere, som har fokus på at opgaver løses bedst i fællesskab, og at udvikling og forandring er en naturlig del af at opretholde et godt fagligt miljø med høj kvalitet i opgaveløsningen.

Fleksibilitet er derfor et nøgleord, når der arbejdes på tværs af vores to klinikker i Juelsminde og Hornsyld og det, forventer vi også, er en kernekompetence hos vores nye leder.

Udover de to kommunale klinikker samarbejder vi med private tandlæger om at sikre optimal tandsundhed for vores knap 11.000 børn og unge i Hedensted.

Aktuelt er lederskiftet forbundet med at specialet omkring tandregulering skal gentænkes, idet lederen har varetaget denne opgave i samarbejde med specialtandlægekonsulent. Også inden for de øvrige specialeområder kirurgi-, omsorgs- og specialtandpleje er der et generationsskifte på vej, hvilket giver anledning til at se på udviklingen af disse områder isoleret og som en helhed.

Hedensted kommune er kendetegnet ved en flad ledelsesstruktur og et tæt og godt samarbejde med det politiske niveau. Det giver mulighed for innovation og handlekraft på alle niveauer.

For en ny leder betyder det, at der er et stort selvstændigt ledelsesrum, og samtidig en samarbejdskultur, hvor alle forpligter sig på at spille hinanden gode.

Du skal komme med en stor faglighed og lyst og vilje til at drive Tandplejen, således at vi fortsat leverer en god kerneopgave og udvikler os i tæt samspil med borgere, private aktører og kollegaer på tværs.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Er du blevet nysgerrig, kan du på vores hjemmeside www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tandplejen læse meget mere om os. Du kan også kontakte læringschef Marianne Berthelsen på tlf. 2920 9077 for yderligere uddybning og spørgsmål.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er mandag den 29. maj 2017.

Ansøgningen sendes via link på kommunens hjemmeside.

Der udvælges kandidater torsdag den 1. juni 2017. Første samtale finder sted tirsdag den 6. juni 2017. Der vil være testning foretaget af Hedensted Kommunes HR afdeling mellem første og anden samtale.

Kontaktdata

Søg på hjemmesiden herunder
Hjemmeside