Uddannelsesstilling i tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.

Tandlæge

Fuld tid | Region Syddanmark | Offentlig - Stat | Oprettet d. 29. juni 2022

Pr. 1. november 2022 er en uddannelsesstilling til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi ledig til besættelse ved Kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Vi søger en tandlæge, som er bredt fagligt funderet og brænder for kirurgi. Du har gode kommunikative

evner, samt lysten og viljen til at arbejde i en dynamisk afdeling, hvor patienten sættes først. Du bidrager

positivt til vores arbejdsmiljø. Vi tilbyder dig en uddannelsesstilling med dygtige og motiverede kollegaer og mange varierede opgaver inden for det kæbekirurgiske speciale. Vi har fokus på patienten i centrum og høj faglig kvalitet, teknologisk udvikling og forskning. Desuden lægger vi stor vægt på en god omgangstone i en til tider travl og omskiftelig hverdag.

Det forudsættes, at ansøgeren opfylder kriterierne for ansættelse i uddannelsesstillingen, hvilket vil sige mindst 2 års praktisk/klinisk odontologi, herunder 1 års fuldtidsansættelse med voksentandpleje eller anden relevant klinisk virksomhed, som ækvivalerer hermed. Der vil herudover blive lagt vægt på fagligt engagement og dokumenteret interesse for klinisk orienteret forskning inden for fagområdet.

Stillingen er en 4+1-årig ansættelse blokansættelse, hvoraf fire år foregår på Odense Universitetshospital og et år finder sted på Kæbekirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Stillingen er en vagtbærende fuldtidsstilling, hvor du indgår i vagt med tilkald fra hjemmet og mulighed for afspadsering af rådighed. Der må påregnes tid udover ordinær arbejdstid til forberedelse, selvstudier og forskning.

Målbeskrivelse for Specialtandlægeuddannelsen i tand- mund– og kæbekirurgi kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.

Ved behov for yderligere oplysninger eller uddannelsesprogram er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overtandlæge Peter Torkov, Odense Universitetshospital, tlf. 65 41 34 78, mail: peter.torkov@rsyd.dk

Ansøgninger modtages elektronisk via Region Syddanmarks jobportal.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist: 4. september 2022

Samtaler planlægges afholdt medio september