Tandlæge søges til Vestre Fængsel, Kriminalforsorgen Hovedstaden

Tandlæge

Deltid | Region Hovedstaden | Andet | Oprettet d. 19. juli 2021

Vi søger en tandlæge, som har lyst til et spændende, trygt og anderledes deltidsarbejde, som der med garanti ikke er mange af dine kolleger, der har haft!

Om jobbet i Vestre Fængsels tandlægeklinik

Vestre Fængsels moderne tandlægeklinik søger en tandlæge, som har lyst at arbejde med varetægtsfængslede, afsonere og frihedsberøvede som patientgruppe. Vi tilbyder dig at arbejde i et interessant og anderledes miljø, og du vil gennem dit vigtige arbejde hos os bidrage til at forbedre indsattes tandpleje, og dermed gøre en vigtig forskel for en sårbar patientgruppe.

Arbejdet foregår i Vestre Fængsels nybyggede sundhedshus, der huser en fuldt udstyret og moderne tandlægeklinik. Du vil som tandlæge have ansvaret for den daglige drift af vores skønne klinik. Der er altid en eller flere fængselsbetjente med, når den indsatte skal i din tandlægestol. Vi kan derfor tilbyde arbejdsrammer, hvor du altid kan føle dig tryg.

Hvad tilbyder vi af behandling?

Lovgivningens rammer for tandbehandling i kriminalforsorgen er således, at indsatte, som udstår fængselsstraf eller forvaring, og skal opholde sig i institution under kriminalforsorgen i 3 måneder, tilbydes tandbehandling efter sundhedslovens paragraffer.

Andre indsatte har ret til nødbehandling, det vil sige tandbehandling, som ikke kan udsættes til efter den indsattes løsladelse, og som efter en tandlægefaglig vurdering er nødvendig på grund af smerter, andre gener eller af hensyn til den indsattes helbredstilstand.

Hvad forventer vi af dig?

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, men at du samtidig er en holdspiller. Derudover forventer vi, at du er en dygtig og samvittighedsfuld tandlæge, der har tålmodighed som et grundlæggende karaktertræk. Vi ser det som afgørende, at det er naturligt for dig at skabe en god og tryg kommunikation med den patient, du har siddende i tandlægestolen.

Sundhedsenheden dækker over et stort hold af gode engagerede sjove kolleger med forskellige sundhedsfaglige profiler. Vi søger en tandlæge, der har lyst til at indgå aktivt i den øvrige personalegruppe, der gerne spiser frokost sammen, mv.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra lignende stilling, men ikke et krav.

Din nye arbejdsplads

Din nærmeste samarbejdspartner er vores klinikassistent, som er ansat 16 timer om ugen.

Du bliver en del af en sundhedsenhed, der er etableret for at give sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Hovedstaden et organisatorisk og fagligt løft, hvor der skal sikres sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Grundlaget for vores arbejde er kriminalforsorgens vision om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet og værdien at balancere kontrol og sikkerhed på den ene side og støtte og motivation på den anden. Vi har fokus på opgaven i centrum, og du vil få en masse kollegaer, der lægger vægt på faglighed, engagement og en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til funktionærloven. Lønnen vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft, hvis overenskomstforhandling mellem kriminalforsorgen og Tandlægeforeningen og/eller hvis konkrete lønforhandlinger fører til højere lønniveau end det hidtidige.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2021 eller snarest herefter.

Arbejdsstedet er Vestre Fængsel, Vigerslev Allé 1D, 2450 København SV.

Der er tale om konsulentansættelse 12 timer om ugen fordelt på 2 dage, som kan placeres på ugen efter aftale.

Alle kandidater, som indkaldes til samtale, vil skulle give samtykke til at blive tjekket i det Centrale Kriminalregister.

Søg stillingen

Du søger stillingen via knappen "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 13. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til oversygeplejerske i Sundhedsenheden Helle Sylvest på telefon 7255 5335 eller overlæge Ditte Skovdal på telefon 7255 5331.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden

Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.