Specialtandlægeuddannelse i Ortodonti

Tandlæge

Fuld tid | Region Hovedstaden | Offentlig - Stat | Oprettet d. 4. december 2018

Fire specialtandlægeuddannelsesstillinger i ortodonti forventes at blive ledige til besættelse pr. 1. september 2019. Specialtandlægeuddannelsesstillingerne er fuldtids og af 3 års varighed. Uddannelsen foregår ved Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Uddannelsen, der er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, foregår efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæge i ortodonti og hospitalsodontologi, CIR nr. 203 af 09/12/1991 (www.sst.dk).

Kvalifikationskrav
Forudsætningen for at påbegynde specialtandlægeuddannelsen i ortodonti er, at ansøgeren er tandlæge og har været fuldtidsbeskæftiget i mindst 2 år med praktisk klinisk odontologi, heraf mindst 1 år med børne- og ungdomstandpleje, svarende til 1440 timer, samt dokumenteret tilladelse til selvstændigvirke. Gennemført kursus i ”Cone Beam CT” vil være en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker iht. Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af specialtandlægeuddannelsen, Liselotte Sonnesen (35 32 66 70 eller alson@sund.ku.dk).

Procedure
Ansøgningerne vil blive behandlet af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Det forventes, at flere ansøgere vil blive indkaldt til samtale/samtaler. Det er Sundhedsstyrelsen, der foretager den endelige godkendelse af de kandidater, der indstilles.

Ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation sendes elektronisk ved at klikke på linket i opslaget.

Ansøgningsfrist
Frist for ansøgninger er søndag den 6. januar 2019.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.