Afdelingstandlæge til specialafsnittet Rheuma/Anomali på Sektion for Ortodonti, Aarhus Universitet 987584

Tandlæge

Deltid | Region Midtjylland | Offentlig - Tandlægeskolerne | Oprettet d. 8. august 2018

Aarhus Universitet, Health, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tandlægeskolen) ønsker at besætte 1 stilling som afdelingstandlæge til behandling af patienter på specialafsnittet Rheuma/Anomali på Sektion for Ortodonti.

Stillingen

Stillingen er på 16 timer ugentligt fra den 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Arbejdstiden er 8 timer fast om mandagen og tirsdagen.

Du ansættes med reference til lederen af Rheuma/Anomali afsnittet og sektionslederen.

Arbejdsopgaver

Stillingen omfatter behandling af børn og unge med vækstforstyrrelser som følge af patologiske tilstande i kæbeleddene - herunder patienter med juvenil idiopatisk arthrit samt andre former for vækstforstyrrelser i sektionens højt specialiserede funktion. Afdelingstandlægen vil indgå i teamet omkring disse specielle patientgrupper, og der vil være mulighed for supervision og sparring. Der vil desuden være mulighed for at deltage i afsnittets forskningsprojekter, som alle har væsentlig tilknytning til klinikken.

Vi tilbyder

Sektion for Ortodonti har igennem mange år organiseret og udført behandlinger på patienter med svære vækstforstyrrelser i ansigtet i et samarbejde med Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Samtidig udfører afsnittet forskning, specielt centreret om patienter med juvenil idiopatisk arthrit, og har publiceret en væsentlig del af litteraturen på området.

Stillingen som afdelingstandlæge giver mulighed for at arbejde på et højt specialiseret niveau med fokus på patienter med orofaciale vækstdeformiteter.

Du vil komme til at indgå i et inspirerende fagligt miljø med velrenommerede danske og udenlandske kolleger med stor ekspertise. Arbejdsmiljøet er dynamisk; foruden de faglige og sociale relationer vil man kunne udnytte de faciliteter, tilknytningen til sektionen indebærer, herunder bl.a. adgang til bøger, sektionskurser og –møder samt benyttelse af universitetsbibliotekets fysiske og elektroniske faciliteter.

Yderligere oplysninger
Kontakt sektionsleder Marie Cornelis marie.cornelis@dent.au.dk eller professor MSO Thomas Klit Pedersen thomas.klit@dent.au.dk for yderligere information.

Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Arbejdsstedets adresse er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.

Institut for Odontologi og Oral Sundhed uddanner medlemmer til det samlede odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.

Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor klinisk aktivitet.

Læs mere om instituttet på linket her: http://dent.au.dk/

Ansættelsesperiode

Afdelingstandlæger ansættes for en periode på 3 år. Efter udløbet af denne ansættelsesperiode kan der være mulighed for videre ansættelse uden tidsbegrænsning.

Kvalifikationskrav

Ansøgeren skal være uddannet specialtandlæge i ortodonti. Vi vægter den praktiske erfaring højt. Ansøgere med klinisk erfaring, specielt med ortopædisk behandling og evt. forskningserfaring, vil blive foretrukket.

Formalia og henvisninger

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
  • Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten - Bilag 6.
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises endvidere til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets vejledning for ansøgere samt AU’s vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 31/8/2018